Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate

A long-side view of the Type 054A frigate Zhoushan (529). Credit: Bruno Corpet.  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate