Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate