Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate

A total of 30 Type 054A frigates were built during 2008 and 2019.  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate
  • Type 054A (Jiangkai II) Class Frigate