REMUS M3V Autonomous Underwater Vehicle (AUV)

The one-man portable REMUS M3V has an operating depth of 300m. Credit: Kongsberg.  • REMUS M3V
  • REMUS M3V
  • REMUS M3V