Type 053H3 / Jiangwei II Class Frigates

1
The People’s Liberation Army Navy Type 053H3 / Jiangwei II Class frigate Xiangfan (567).