The top ten maritime patrol aircraft

ATR 72 MP (Maritime Patrol) aircraft is operated by the Italian Air Force.  • top ten maritime patrol aircraft
  • P-8A Poseidon
  • Kawasaki P-1
  • Saab Swordfish
  • CN-235
  • ATR 42MP
  • C295 MPA
  • ATR 72 MP
  • EMB 145 MP