The top ten maritime patrol aircraft

The C295 Maritime Patrol Aircraft (MPA) incorporates the Fully Integrated Tactical System (FITS).  • top ten maritime patrol aircraft
  • P-8A Poseidon
  • Kawasaki P-1
  • Saab Swordfish
  • CN-235
  • ATR 42MP
  • C295 MPA
  • ATR 72 MP
  • EMB 145 MP