Chungmugong Yi Sunshin Class / DDH-II Class Destroyer, South Korea

The lead ship in the class, Chungmugong Yi Sunshin (DDH-975), was launched in May 2002 and commissioned in November 2003.